pomiń menu

GPRO - GRUPA PRODUCENTÓW ROŚLIN OZDOBNYCHLogo GPRO

Informacje na temat Grupy Producentów

Grupa Producentów Roślin Ozdobnych (GPRO) poprzez swe działanie na rynku ma za zadanie zwiększenie konkurencyjności oferty ogrodników zrzeszonych w Grupie na rynku roślin doniczkowych w Polsce i w krajach Unii Europejskiej - m.in. poprzez standaryzację produkcji oraz globalizację rynku zbytu.

Głównymi celami działalności grup producenckich jest:

  • wspólne dostosowanie produkcji artykułów rolnych do warunków rynkowych,
  • poprawa efektywności gospodarowania,
  • planowanie produkcji, ze szczególnym uwzględnieniem jej ilości i jakości,
  • koncentracja podaży,
  • ochrona środowiska naturalnego.
Slogan reklamowy: Działając w Grupie zwiększamy swoją konkurencyjność i siłę przebicia!

Copyright © 2010 gpro.com.pl | Webdesign: www.sigsoft.pl